Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego


Zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można dokonać wykorzystując formularz –  wzór umowa

Powyższy formularz należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

 - przesyłkę należy kierować na adres:

   Polska Agencja Nadzoru Audytowego

   ul. Kolejowa 1

   01-217 Warszawa

   lub

 - na adres e-mail: umowa@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania           

   dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/