Informacja o możliwości odmowy wydania opinii (...)


Zgłoszenia informacji o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami można dokonać wykorzystując formularzwzór opinia

Powyższy formularz należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

  - przesyłkę należy kierować na adres:

    Polska Agencja Nadzoru Audytowego

    ul. Kolejowa 1

    01-217 Warszawa

    lub

 - na adres e-mail: opinia@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów

   drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/