Ruszamy ze zdalnymi kontrolami


Ruszamy ze zdalnymi kontrolami

rozmowa z Marcinem Obronieckim prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opublikowana w Dzienniku Gazecie Prawnej [18.05.2020]

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) umożliwia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego prowadzenie zdalnych kontroli w czasie stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego. Wcześniej nie było to możliwe?

 

Nie, ustawa o biegłych rewidentach nie pozwala na prowadzenie kontroli w pełni zdalnych. Właściwie je wyklucza. Przepisy wyraźnie wskazują, że kontrole w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego przeprowadza się w siedzibie firmy. Dlatego poprosiliśmy ministra finansów o zainicjowanie zmian dotyczących kontroli zdalnych.

 

Przepisy są, ale czy dzięki temu prowadzone są już kontrole w firmach audytorskich?

 

Niedługo się rozpoczną. Wystąpiliśmy już i otrzymaliśmy elektronicznie od firm audytorskich informacje związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli. Gotowe też są już odpowiednie procedury, które pozwalają na przeprowadzanie zdalnych kontroli.

 

Ciąg dalszy na https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1477374,marcin-obroniecki-nadzor-audytowy-tarcza-antykryzysowa-wywiad.html