Informacja o zawartych umowach OC


Zgłoszenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej można dokonać wykorzystując formularzwzór OC

Powyższy formularz należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

- przesyłkę należy kierować na adres:

   Polska Agencja Nadzoru Audytowego

   ul. Kolejowa 1

   01-217 Warszawa

   lub

- na adres e-mail: oc@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/