Prezes PANA dla Parkietu: Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z rynkiem

Prezes PANA dla Parkietu: Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z rynkiem

Chciałbym postawić na profesjonalizm nadzoru. W naszej pracy chodzi o interes publiczny, dlatego wyznacznikiem podejmowanych działań powinny być racjonalność, proporcjonalność, sprawność i skuteczność – mówi Jacek Gdański, prezes PANA w rozmowie z dziennikiem „Parkiet”.

Jacek Gdański podkreśla, że PANA jest otwarta na stałą, roboczą współpracę z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. – Zarówno nadzór, jak i samorząd mają wiele wspólnych celów, z których powinna wynikać naturalna synergia w działaniu – mówi.

Prezes PANA mówi również o już rozpoczętym przeglądzie funkcjonujących w Agencji procesów oraz polityk i procedur. Celem jest znalezienie możliwości skrócenia czasu, w którym toczą się postępowania, a w zakresie kontroli – uwzględnienie ich skalowalności.

Jacek Gdański mówi również o wizerunku zawodu biegłego rewidenta. Jego zdaniem troska o ten wizerunek i podkreślanie znaczenia dla rozwoju gospodarki jest jednym z czynników, które mogą sprawić, że do zawodu będą przystępować nowe osoby. Zaznacza, że nie ma innej drogi do zbudowania zaufania niż po prostu sumienne i właściwe wykonywanie obowiązków przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie internetowej „Parkietu”.

Tekst ukazał się również na łamach “Rzeczpospolitej”.

Treść artykułu pn. “Nowy szef PANA: Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rynkiem”

Skip to content