Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2024 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2024 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn…

 28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że 28 lutego 2023 r., jest ostatnim dniem na złożenie do Agencji rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r. Informacje przypominające o upływającym terminie złożenia dokumentów były wysłane w lutym br. również poprzez Systemu Rejestracji i Ewidencji…

Skip to content