Komunikat po spotkaniu z FA i BR – 26 lipca br.

Komunikat po spotkaniu z FA i BR – 26 lipca br.

26 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z biegłymi rewidentami oraz przedstawicielami firm audytorskich, mające na celu przekazanie wniosków płynących z kontroli tematycznych dotyczących nowych standardów kontroli jakości wykonanych w I kwartale 2023 r.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podsumowali wnioski wyciągnięte  z  kontroli tematycznych, dotyczących wdrożenia   Sprawozdanie z kontroli tematycznych dotyczących dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ) w firmach audytorskich do nowych standardów kontroli jakości dostępne jest na stronie Agencji od maja br. (LINK DO SPRAWOZDANIA)

Zastępca prezesa Agencji, Justyna Adamczyk, zrelacjonowała działania PANA stanowiące wsparcie w procesie wprowadzania systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich oraz podsumowała wyniki kontroli tematycznych.

Zwróciła uwagę, że SWKJ w wielu firmach nie są jeszcze dopracowane – nadal nie zostały zaprojektowane w sposób w pełni zgodny z nowymi standardami. Osiągniecie pełnej zgodności z nowymi regulacjami wymagać będzie w wielu firmach dalszej pracy. Dlatego Agencja zdecydowała się na wydłużenie okresu, w  którym w kontrolach przeprowadzanych w firmach audytorskich wskazywać będzie niedoskonałości systemów wewnętrznej kontroli jakości w postaci zaleceń.

Zastępca prezesa Agencji podkreśliła, że firmy audytorskie  do końca września b.r. mają czas na to, aby dopracować systemy wewnętrznej kontroli jakości oraz wprowadzić te elementy, których jeszcze brakuje. Bazą do tego powinny być wnioski płynące z kontroli tematycznych oraz opracowania i publikacje przygotowane przez Agencję.

Jak przypominała Justyna Adamczyk, firmy audytorskie zobowiązane są do stosowania nowych  standardów kontroli jakości w odniesieniu do nowo zawieranych oraz kontynuowanych umów. Przypomniała również, że firma audytorska powinna zaprojektować i wdrożyć procedury monitorowania i korygowania SWKJ już od 1 stycznia 2023 r., aby mieć możliwość analizowania i akceptacji zleceń, które będą wykonywane w kolejnym roku już w oparciu o nowe regulacje.

Jak przypomniała, firmy audytorskie są zobowiązane do bieżącego monitorowania funkcjonowania swojego systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz co najmniej raz w roku wykonania monitoringu okresowego oraz oceny działania systemu. Niezwłoczne wdrożenie i dopracowanie tych systemów jest niezbędne dla zapewnienia jakości badań sprawozdań finansowych oraz bezpieczeństwa rynku.

Następnie zostały omówione wyniki kontroli tematycznych w odniesieniu do małych i średnich firm audytorskich posiadających personel (bez TOP12) oraz nieposiadających personelu, według elementów i procesów składających się na systemy wewnętrznej kontroli jakości.

Dr Agnieszka Baklarz, dyrektor Departamentu Kontroli PANA, przypomniała kluczowe daty w odniesieniu do nowej regulacji oraz wskazała na wybrane obowiązki firm audytorskich wynikające z obowiązujących standardów kontroli jakości. Jak przypomniała, są one wskazane zarówno w Uchwale nr 38/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) jak również objaśniane w sekcji „Pytania i odpowiedzi” na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dr Agnieszka Baklarz omówiła także zmiany, jakie zamierza wprowadzić Agencja w kontrolach, które przeprowadzane będą od 1 października br. w odniesieniu do systemów wewnętrznej kontroli jakości. Jak podkreśliła, PANA rozpocznie dogłębną weryfikację wdrożenia procesów monitorowania i korygowania nowych SWKJ. Wskazała również na konieczność gromadzenia przez firmy audytorskie informacji niezbędnych  do przeprowadzenia oceny działania nowych SWKJ oraz monitoringu okresowego. Przypomniała również o tym, że testy wdrożenia nowych SWKJ w trakcie kontroli wykonywane są w oparciu o zgromadzone przez firmy audytorskie dokumenty. Wskazała dodatkowo na elementy, które będą podlegały szczególnie dogłębnej analizie, takie jak: procedury akceptacji i kontynuacji zleceń, procedury zapewnienia niezależności, prawidłowość ustalania zespołów do zleceń, zapewnienie niezbędnego czasu na badanie, konstrukcja wynagrodzeń, procedury konsultacji, kontrola jakości zlecenia oraz procesy monitoringu okresowego (inspekcje, raporty, ocena i działania korygujące).

Dyrektor Departamentu Kontroli Agencji zaprezentowała także ramowy harmonogram kolejnych kontroli tematycznych dotyczących wdrożenia krajowych standardów kontroli jakości. Zgodnie ze wstępnie przyjętym terminarzem, przygotowanie wstępnych wersji procedur kontroli w odniesieniu do nowych standardów oraz do ich implementacji przypadnie na okres listopad 2023 – styczeń 2024 r. Agencja planuje przeprowadzenie kontroli tematycznych, przy okazji kontroli planowych, w wybranych firmach audytorskich w okresie: styczeń 2024 – sierpień 2024 r. (szacunkowy okres zakończenia kontroli). Do 30 listopada 2024 r. planowane jest przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli tematycznych. Przygotowanie nowych procedur kontroli, uwzględniających wyniki kontroli tematycznych, planowane jest do 30 listopada 2024 r.

_______________________

Przypominamy o możliwości zadawania pytań dotyczących nowych standardów kontroli jakości poprzez dedykowany formularz: LINK DO FORMULARZA

Zachęcamy do monitorowania zakładki na naszej stronie internetowej poświęconej nowym standardom kontroli jakości: LINK DO STRONY

Skip to content