Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że prawidłowo działający system kontroli jakości firmy audytorskiej ma na celu zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług przez firmy audytorskie w sposób powtarzalny i objęty wysoką zawodową starannością.

Niektóre firmy audytorskie przyjęły i wdrożyły dokumentację systemu kontroli jakości w formie i treści publikacji zaproponowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod tytułem Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA”. Cześć firm uczyniła to bez niezbędnego dostosowania tej dokumentacji do swojej specyfiki i nie uzupełniła o stosowane w niej formularze czy też własne, wewnętrzne procedury oraz reguły zapewniające zgodność z elementami polonizującymi. Komunikowaliśmy to m.in. podczas spotkania z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczącego wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości, które odbyło się 24.01.2023 r.

Takie postępowanie doprowadza do nieprawidłowego zaprojektowania (oraz w efekcie wdrożenia) systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.

Z tego powodu przekazujemy wskazówki do rozważenia przez firmy zakresu niezbędnych uzupełnień oraz korekt w przypadku przyjmowania opracowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów p.t. „Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA” jako podstawy do działania firmy audytorskiej.

Skip to content