I Posiedzenie Rady Agencji PANA


Omówienie działań Rady, przyjęcie regulaminu Rady, sposób funkcjonowania nadzoru publicznego - to główne punkty pierwszego posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które odbyło się 24 lutego br. 

Podczas posiedzenia członkowie Rady PANA m.in.:

- zatwierdzili uchwałę  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 823/9/2020 z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. (link);

- przyjęli informację Agencji w sprawie uchwał KRBR dot. wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich;

- zaakceptowali Politykę i Procedury przeprowadzenia kontroli PANA (link).

 

Członkowie Rady dyskutowali też o tematach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na 2021 r.


II posiedzenie Rady PANA zaplanowano na 25 marca 2020 r.