Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2020 i 2021.
Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, w terminie do dnia 15 października 2020 r.
Agencja przypomina, że informację o prognozowanych przychodach należy złożyć na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321)
Formularz z informacją o prognozowanych przychodach, można przekazać elektronicznie na adres e-mail: prognoza@pana.gov.pl Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/
Agencja zachęca do skorzystania z tej formy przekazywania informacji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prognozowanych przychodów, pytania prosimy kierować na adres e-mail: prognoza@pana.gov.pl

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content