Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli


W odpowiedzi na pytania dotyczące listy dokumentów, w załącznikach do wykazu wprowadziliśmy dodatkowe objaśnienia, w formie komentarzy do poszczególnych kolumn. Komentarze wyświetlają się automatycznie po najechaniu kursorem na nagłówek wybranej kolumny.

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

Załącznik nr 1 Lista osób zatrudnionych w FA (z komentarzami)

Załącznik nr 2 Lista usług FA (z komentarzami)

Załącznik nr 3 Zestawienie umów (z komentarzami)

Archiwum