Sprawozdania


1_SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK dotyczące działalności Komisji Nadzoru Audytowego oraz organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

2_Komisja Nadzoru Audytowego_Sprawozdanie 2019

3_Krajowa Komisja Nadzoru_Sprawozdanie_2019

4_Krajowy Sąd Dyscyplinarny_Sprawozdanie_2019

5_Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny_Sprawozdanie__2019

6_Krajowa Rada Biegłych Rewidentów_Sprawozdanie_ 2019

6_Krajowa Rada Biegłych Rewidentów_Sprawozdanie_2019_Korekta

7_Krajowa Komisja Rewizyjna_Sprawozdanie_2019

8_Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów_ Sprawozdanie_2019