Kontrole


Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Bezpieczne przesyłanie plików

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

Ogólny schemat procedur kontroli PANA