Bezpieczne przesyłanie dokumentów


Szanowni Państwo,

rekomendujemy, aby informacje i dokumenty związane z kontrolami przesyłane elektronicznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego były przekazywane w formie zaszyfrowanej.

Do tego celu proponujemy oprogramowanie GPG4win/Kleopatra.

Aby szyfrować  pliki należy: 

1. Wygenerować parę kluczy (prywatny i publiczny). 

2. Wyeksportować i wysłać do PANA klucz publiczny.

3. Zaimportować klucz Publiczny PANA.

4. Zaszyfrować plik "dla PANA" i wysłać jako załącznik.

Instrukcja szyfrowania plików (link) .

Klucz publiczny, który będzie potrzebny do zaszyfrowania plików (link).

 

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy: pomoc.informatyczna@pana.gov.pl