Kierownictwo


Marcin Obroniecki, Prezes

Ukończył finanse i strategię w Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu podwójnego dyplomu. Obecnie doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia.

W latach 2016-2020 pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Odpowiadał tam m.in. za regulacje w zakresie rynku kapitałowego i systemów płatniczych oraz za przygotowanie rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. był przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. Przed pracą w administracji publicznej zdobywał doświadczenie w sektorze finansowym oraz współtworzył start-up w branży energetycznej.

Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).

Mówi biegle po angielsku, francusku i hiszpańsku.

 

Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa

Od początku swojej kariery zawodowej związana z rachunkowością i rewizją finansową.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i Główny Księgowy Budżetu Państwa. Była Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.
Ma doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzania danych i rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz autorką artykułów z tego zakresu.

Pełniła funkcję Pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.