Ścieżka kariery


W większości działów schemat ścieżki kariery to:

 1. Asystent – dla absolwentów studiów lub osób z niedużym doświadczeniem
 2. Młodszy Specjalista
 3. Specjalista – dla osób w pełni samodzielnych w swoim obszarze
 4. Starszy Specjalista – dla tych profesjonalistów, którzy są w stanie uczyć innych

 

W Departamencie Kontroli  ścieżka kariery to:

 1. Asystent – dla absolwentów studiów lub osób z niedużym doświadczeniem
 2. Młodszy Analityk
 3. Analityk – dla osób w pełni samodzielnych w swoim obszarze
 4. Starszy Analityk – dla tych profesjonalistów, którzy są w stanie uczyć innych
 5. Młodszy Kontroler – dla biegłych rewidentów z niewielkim doświadczeniem w nadzorze
 6. Kontroler – dla doświadczonych zarówno w rewizji, jak i w nadzorze
 7. Starszy Kontroler – Kontroler-koordynator obszaru