Proces rekrutacji


Proces rekrutacji:

  1. Analiza CV wysłanych na adres kariera@pana.gov.pl
  2. Telefoniczna rozmowa z przedstawicielem działu personalnego
  3. Spotkanie/-a z Dyrektorem danego Departamentu, wybranymi specjalistami i ew. Prezesem/Wiceprezesem odpowiedzialnym za dany obszar
  4. Informacja zwrotna o wyniku rekrutacji.