preloader

Zmiana organizacji pracy PANA

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników od 18 do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia, Polska Agencja Nadzoru Audytowego wdraża tryb pracy zdalnej.
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 oraz regulacje Ministerstwa Zdrowia ograniczony zostanie też dostęp do siedziby Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Zapewniamy, że praca zdalna nie wpłynie na realizację zadań przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Wdrożone zostały specjalne procedury IT pozwalające na bieżące wykonywanie przez pracowników ich zadań służbowych.
Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – prosimy o przekazywanie informacji na adres e-mail: pana@pana.gov.pl.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content