preloader
 Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w I Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w I Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w panelu finansowym „Inwestycja w czynniki ESG – czyli o co chodzi w zrównoważonym inwestowaniu?” w trakcie I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, który odbył się 26 stycznia br. w Warszawie.

Dyskusja dotyczyła m. in. raportowania czynników ESG, wpływu nowych zasad sprawozdawczości niefinansowej na inwestycje oraz tego jak na rynku postrzegane są firmy wdrażające ESG.

ESG to nie jest tylko klimat, czyli E jak „environmental”, to także S jak „social” oraz G jak „governance”. W skład tego pojęcia wchodzi wiele kluczowych zagadnień, związanych m.in z tym, jak firmy dbają o ład korporacyjny i swoje otoczenie. Wszystkie te czynniki mają długoterminowy wpływ na rozwój biznesu, a w efekcie na wzrost wartości firm dla właścicieli i inwestorów. Ten aspekt został podkreślony w przyjętej przez rząd w 2019 r. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, w której zrównoważone finansowane jest ujęte jako jeden ze strategicznych obszarów – mówił Marcin Obroniecki, prezes PANA.

Marcin Obroniecki przypomniał również w kontekście rekomendacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw o obowiązkach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich publikacją oraz poddawaniu ich badaniu przez biegłego rewidenta. Zaznaczył, że profesjonalne i oparte na właściwych standardach podejście do sprawozdań finansowych pozwoli na wypracowanie już dziś odpowiednich praktyk, które w przyszłości przełożą się na odpowiednie raportowanie czynników ESG.

Celem I Kongresu ESG było rozpoczęcie merytorycznej dyskusji dot. standardów ESG i wypracowanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie.  W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych, naukowcy i reprezentanci najważniejszych mediów.

Organizatorem Kongresu był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, a współorganizatorami: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego była jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content