preloader

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzona przezPolską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) Adres PANA: ul. Kolejowa 1, 01-217 WarszawaZgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.1 1.…

Skip to content