preloader

Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021 r.

30 września, z inicjatywy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcina Obronieckiego odbyło się zdalne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami blisko 300 polskich firm audytorskich. Prezes wraz ze współpracownikami przedstawili zasady działania oraz najważniejsze cele i plany Agencji. Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące wyzwań…

 Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

W związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status1 „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską, Agencja podkreśla jak ważna i niezbędna jest weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie. Agencja przypomina,…

 Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Nowa jakość nadzoru publicznego nad audytem – podsumowanie rocznej działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)za rok 2020.  PANA opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności. Od 1 stycznia 2020 r. PANA wykonuje nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce.  Głównym celem nadzoru sprawowanego przez PANA jest…

 X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi” podczas…

Skip to content