Jacek Gdański prezesem PANA

Jacek Gdański prezesem PANA

Minister Finansów powołał na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacka Gdańskiego. Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London…

 PANA patronem III Kongresu ESG

PANA patronem III Kongresu ESG

PANA została patronem III Kongresu ESG, który odbędzie się 31 stycznia. To już tradycja – PANA patronuje wydarzeniu od jego pierwszej edycji. III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.…

 Ukazał się pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości

Ukazał się pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego prezentuje pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości – czasopisma naukowego, którego misją jest prezentowanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania oraz prawa. – Mam nadzieję, że z czasem Rocznik Audytu i Rachunkowości stanie się rozpoznawalną platformą dzielenia się wiedzą, wynikami badań i koncepcjami,…

Komunikat po LXI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

19 grudnia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się posiedzenie Rady…

 Spotkanie PANA z firmami audytorskimi na temat wymogów oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości

Spotkanie PANA z firmami audytorskimi na temat wymogów oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości

W związku z zapowiedziami prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Piotra Patkowskiego dotyczącymi współpracy i dialogu ze środowiskiem biegłych rewidentów oraz po rozmowach z prezesem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, kontynuowany jest cykl spotkań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do biegłych rewidentów i firm audytorskich. PANA zaprasza przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie online w dniu…

Komunikat po LX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

5 grudnia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się posiedzenie Rady…

Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 07.12.2023 r.

7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami polskich firm audytorskich które badają sprawozdania finansowe JZP. W trakcie spotkania PANA przedstawiła informację na temat aktualnych tematów związanych ze swoją działalnością. Agencja odniosła się również do wybranych zagadnień zgłoszonych przez firmy audytorskie. – Chciałbym żeby nasze…

Komunikat po LIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

21 listopada 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się posiedzenie Rady…

Skip to content