Przemówienie prezesa PANA, Marcina Obronieckiego na X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów

Przemówienie prezesa PANA, Marcina Obronieckiego na X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – Jachranka, 12 czerwca 2023 r. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Szanowni Państwo Delegaci, Szanowni Państwo biegli rewidenci! Jedną z uniwersalnych wartości, które towarzyszą człowiekowi od samego początku jest odpowiedzialność, którą Antoine…

 Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 25.05.2023 r.

Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 25.05.2023 r.

25 maja odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Agencji z blisko 300 przedstawicielami polskich firm audytorskich. Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa PANA wraz ze współpracownikami przedstawili informację na temat aktualnych tematów związanych z działalnością Agencji. Odnieśli się również do wybranych zagadnień zgłoszonych przez firmy audytorskie. – Miło mi…

 „Strażnicy bram muszą być odważni”. Wywiad z prezesem PANA Marcinem Obronieckim w „Rzeczpospolitej”

„Strażnicy bram muszą być odważni”. Wywiad z prezesem PANA Marcinem Obronieckim w „Rzeczpospolitej”

Dążenie do wykrycia oszustw to jeden z celów pracy biegłych rewidentów. Pilnują interesów całego społeczeństwa i gospodarki – mówi Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej. – Biegły rewident bierze na siebie odpowiedzialność i zaświadcza własnym podpisem, że zebrał dowody świadczące o tym, że w sprawozdaniu nie ma…

 PANA opublikowała sprawozdanie za 2022 r.

PANA opublikowała sprawozdanie za 2022 r.

2022 r. dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego minął pod znakiem skutecznej realizacji planów kontroli i prowadzenia postępowań pokontrolnych, ustanowienia i wsparcia procesu wdrożenia nowych standardów kontroli jakości, rozwoju działań edukacyjnych i współpracy międzynarodowej (również w kontekście następstw wojny na Ukrainie). Nowym zagadnieniem były kontrole dziedzinowe oraz kontrole…

 Nowe standardy kontroli jakości w firmach audytorskich w działaniu. PANA publikuje sprawozdanie z kontroli tematycznych

Nowe standardy kontroli jakości w firmach audytorskich w działaniu. PANA publikuje sprawozdanie z kontroli tematycznych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała na swojej stronie internetowej „Sprawozdanie z kontroli tematycznych dotyczących dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich do nowych standardów kontroli jakości”. Publikacja jest efektem wdrożenia z początkiem tego roku nowych standardów kontroli jakości w firmach audytorskich. Rada Polskiej Agencji Nadzoru…

 Rola biegłego rewidenta w zakresie oszustw – wybrane zagadnienia

Rola biegłego rewidenta w zakresie oszustw – wybrane zagadnienia

PANA przypomina zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi medialne, które koncentrują się na próbie udowodnienia, co nie należy do obowiązków firm audytorskich i badających w ich imieniu kluczowych biegłych rewidentów. Wypowiedzi te mogą wprowadzać w błąd użytkowników…

 DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

– Nie dość, że wiele spółek akcyjnych, chociaż mają taki obowiązek, w ogóle nie poddaje swoich sprawozdań finansowych audytowi, to jeszcze okazuje się, że niektóre audyty wykonują osoby bez uprawnień, np. podszywające się pod biegłych rewidentów – pisze Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule cytowane jest stanowisko PANA, która przypomina,…

Skip to content