preloader
 Społeczna kampania informacyjna Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Społeczna kampania informacyjna Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

7 lutego br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych. Kampania jest kierowana między innymi do wszystkich przedsiębiorców, inwestorów i deponentów. Działania informacyjne prowadzone będą w mediach publicznych (TVP, Polskie Radio) oraz w Internecie. – Nasza kampania…

 Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 lutego br. prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcin Obroniecki i prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu podpisali deklarację współpracy. W ramach współpracy Agencji z uczelnią zostanie m.in. opracowany sposób powiązania procedur kontroli z nowymi procesami wprowadzonymi przez ustawę o e-doręczeniach.…

 Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w I Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w I Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w panelu finansowym „Inwestycja w czynniki ESG – czyli o co chodzi w zrównoważonym inwestowaniu?” w trakcie I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, który odbył się 26 stycznia br. w Warszawie. Dyskusja dotyczyła m. in. raportowania…

 Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

13 stycznia br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami ponad 150 firm audytorskich niebadających sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (nie-JZP). Wiele osób zapomina, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – w którym dominują nie-JZP – stanowi przeważającą większość…

MF odpowiada na pytania PANA związane z podejściem w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację art. 83 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415) (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”) w odniesieniu do kwestii sposobu podejścia w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach…

Skip to content