preloader
 Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

W środę, 14.12.2022 roku odbyło się kolejne, trzecie, spotkanie z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczące wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości, które zostały przyjęte przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego*. Na wstępie Justyna Adamczyk, zastępca Prezesa PANA, przypomniała krótko informacje na temat daty wejścia…

 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

2 grudnia 2022 r. w Komendzie Głównej Policji (KGP) zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji. Porozumienie podpisali Marcin Obroniecki Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) oraz działający z pełnomocnictwa Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp.…

 Zaproszenie na trzecie spotkanie dotyczące wprowadzania nowych standardów kontroli jakości 14.12.2022 r.

Zaproszenie na trzecie spotkanie dotyczące wprowadzania nowych standardów kontroli jakości 14.12.2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów i firmy audytorskie na kolejne, trzecie, spotkanie z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych standardów kontroli jakości. Na prośbę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wydarzenie zostało przesunięte i odbędzie się 14.12.2022 r. w godzinach 10.30 – 13.30, analogicznie do poprzednich, przyjmie formułę online.…

 Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru  wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2023 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych  zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2023 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 23 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu…

 Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

22 listopada odbyło się drugie spotkanie skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości, które zostały przyjęte przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Podczas wydarzenia omówiono wybrane elementy Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu…

 Skrót pierwszej części publikacji IFAC dot. wdrażania standardów zarządzania jakością w małej firmie

Skrót pierwszej części publikacji IFAC dot. wdrażania standardów zarządzania jakością w małej firmie

Wspierając małe i średnie firmy audytorskie w przygotowaniu do wdrożenia nowych standardów jakości PANA prezentuje skrót, opublikowanej 31 października 2022 r. przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), pierwszej części z trzyczęściowej serii, pt. „Installment One Small Firm Implementation: It is time to get ready for the new quality…

 Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

17 listopada br. odbyła się konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności. W trzech panelach poświęconych roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w obszarze governance, ładowi korporacyjnemu poza rynkiem podstawowym GPW oraz potrzebie zmian w praktyce krajowej i międzynarodowej, eksperci dzielili się…

 Wystąpienie Pani Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu

Wystąpienie Pani Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu

Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego została zaproszona do uroczystego otwarcia XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Wydarzenie odbyło się 7-8 listopada br. w formule online. Polska Agencja Nadzoru Audytowego wspiera te inicjatywy podejmowane na rzecz środowiska zawodowego biegłych…

 Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 8 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023 (M.P. poz. 1074). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis…

Skip to content