Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkania w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach roboczego dialogu. Głównymi celami obu spotkań jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją…

 Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – podsumowanie spotkania 5.10.2023 r.

Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – podsumowanie spotkania 5.10.2023 r.

5 października rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań przedstawicieli PANA z kandydatami na biegłych rewidentów dotyczący procesu badania sprawozdania finansowego. Oprócz osób zarejestrowanych w bazie Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w wydarzeniu wzięli udział aplikanci oraz osoby zainteresowane obraniem ścieżki zawodowej biegłego rewidenta. Wydarzenie rozpoczęła Justyna…

 PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

Od 3 do 4 października 2023 roku w Warszawie miało miejsce wydarzenie o charakterze edukacyjnym zorganizowane wspólnie z Centrum ds. Reformy Raportowania Finansowego Banku Światowego. Jego tematem były “Dobre praktyki w nadzorze audytowym oraz egzekwowaniu przepisów: Obserwacje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”.  Spotkanie, które było bezpłatne dla beneficjentów odbyło…

 Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów opracowało ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta. Od kilku lat zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie wyborem ścieżki kariery w zawodzie biegłego rewidenta. Z uwagi na istotne znaczenie tej profesji…

 Udział PANA w 70. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości

Udział PANA w 70. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości

Dr Agnieszka Baklarz, dyrektor Departamentu Kontroli reprezentowała PANA na sesji jubileuszowej „Granice rachunkowości z perspektywy instytucji kluczowych w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego” podczas 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. W swojej wypowiedzi Agnieszka Baklarz podkreśliła znaczenie odpowiedzialności w pracy biegłych rewidentów. Zaznaczyła, że w związku z upowszechnieniem się i instytucjonalizacją koncepcji…

 Udział Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa PANA w Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023

Udział Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa PANA w Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023

13 września 2023 r. Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa PANA wzięła udział w panelu „Otoczenie regulacyjne a dostęp przedsiębiorców do usług finansowych” podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023. Justyna Adamczyk podkreśliła znaczenie badań sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców i rolę PANA w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu…

 Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – spotkanie dla kandydatów na biegłych rewidentów…05.10.2023 r.

Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – spotkanie dla kandydatów na biegłych rewidentów…05.10.2023 r.

Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – spotkanie dla kandydatów na biegłych rewidentów 5 października o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli PANA z kandydatami na biegłych rewidentów. Podczas wydarzenia prowadzący rozpoczną omawianie procesu badania sprawozdania finansowego widziany z perspektywy kontrolerów Agencji. Proces badania sprawozdania…

 Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok

Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęła na LVI posiedzeniu 22 sierpnia 2023 r. uchwałę nr 35/I/2023 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok. Sprawozdanie sporządzono w związku z realizacją zadań PANA obejmujących monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych…

 PAP o debacie “Ład korporacyjny a przeciwdziałanie przestepczości finansowej” na XXXII Forum Ekonomicznym: akceptowanie drobnych oszustw osłabia konkurencyjność całej gospodarki

PAP o debacie “Ład korporacyjny a przeciwdziałanie przestepczości finansowej” na XXXII Forum Ekonomicznym: akceptowanie drobnych oszustw osłabia konkurencyjność całej gospodarki

Akceptacja dla nieprawidłowości wśród menedżerów i kadry zarządzającej, lekceważenie procedur w podmiotach gospodarczych, tuszowanie błędów i drobnych oszustw to zjawiska istotnie osłabiające konkurencyjność firm oraz uderzające w wizerunek oraz reputację całej polskiej gospodarki – zgodzili się uczestnicy debaty o ładzie korporacyjnym i przestępstwach finansowych, która odbyła się podczas XXXII Forum…

Skip to content