Konferencja PANA „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”

Konferencja PANA „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”

W rzeczywistości, której elementem są ryzyka dla stabilności gospodarki, takie jak wojna i inflacja, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – wzmacnianie takich jego fundamentów jak etyka, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne. W Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zdajemy sobie sprawę z roli debaty…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 ze zm., dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn…

 Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że prawidłowo działający system kontroli jakości firmy audytorskiej ma na celu zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług przez firmy audytorskie w sposób powtarzalny i objęty wysoką zawodową starannością. Niektóre firmy audytorskie przyjęły i wdrożyły dokumentację systemu kontroli jakości w formie i treści publikacji zaproponowanej…

 28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że 28 lutego 2023 r., jest ostatnim dniem na złożenie do Agencji rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r. Informacje przypominające o upływającym terminie złożenia dokumentów były wysłane w lutym br. również poprzez Systemu Rejestracji i Ewidencji…

 Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

W związku z opublikowaniem na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza dot. podwykonawstwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego uprzejmie informuje, że nie podziela poglądów prezentowanych przez autora tej opinii, w szczególności ujętych w konkluzjach pod nr.: 3, 4, 5, 6. Poza zakresem kompetencji PANA pozostają konkluzje…

 Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

24 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne na temat wprowadzenia nowych standardów kontroli jakości. W spotkaniu wzięli udział biegli rewidenci, firmy audytorskie i – po raz pierwszy – również kandydaci na biegłych rewidentów. Polska Agencja Nadzoru Audytowego przeprowadziła w 2022 cykl 3 spotkań informacyjnych, których celem było omówienie…

 Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w głównym panelu dyskusyjnym „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” w trakcie II Kongresu ESG, który odbył się 25 stycznia br. w Warszawie. Dyskusja dotyczyła wpływu wojny w Ukrainie na postrzeganie zrównoważonego rozwoju,…

Skip to content