Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 26 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021 (M.P. poz. 1082). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę…

 Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 18 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok…

 Komunikat Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat pracy Agencji w dniach 2.11 – 4.12.2020

Komunikat Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat pracy Agencji w dniach 2.11 – 4.12.2020

Szanowni Państwo w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)  pracownicy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do 4 grudnia 2020 r. wykonują pracę w formule…

 Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę1, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2020 i 2021.Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej…

Skip to content