Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Porozumienie podpisali 9 maja prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Porozumienie zakłada współpracę między instytucjami w ramach…

 Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej podmiotów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Celem badania jest przede wszystkim identyfikacja głównych ryzyk związanych ze sprawozdawczością finansową tych spółek, zapoznanie się z oczekiwaniami inwestorów i opracowanie kierunków zmian w tym zakresie dla wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Chcemy…

 Udział PANA w Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Udział PANA w Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

21 kwietnia br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego uczestniczyła w Dniach Otwartych organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbyło się w trybie hybrydowym. Pracownicy PANA przedstawili tajniki zawodu biegłego rewidenta oraz odpowiadali na pytania studentów. Istotną częścią spotkania była prezentacja ścieżki kariery w zawodzie biegłego…

 Podsumowanie kampanii społecznej PANA na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych

Podsumowanie kampanii społecznej PANA na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych

https://www.youtube.com/watch?v=ICOn1q1HXj4 Polska Agencja Nadzoru Audytowego zakończyła społeczną kampanię informacyjną promującą badanie sprawozdań finansowych. Od 7 do 13 lutego spot PANA o kluczowym znaczeniu badania sprawozdań finansowych dla bezpieczeństwa gospodarki był emitowany w kilkunastu kanałach ogólnokrajowych i regionalnych TVP. Szacuje się, że spot obejrzało nie mniej niż 2,5…

 Społeczna kampania informacyjna Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Społeczna kampania informacyjna Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

7 lutego br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych. Kampania jest kierowana między innymi do wszystkich przedsiębiorców, inwestorów i deponentów. Działania informacyjne prowadzone będą w mediach publicznych (TVP, Polskie Radio) oraz w Internecie. – Nasza kampania…

Skip to content