Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

W związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status1 „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską, Agencja podkreśla jak ważna i niezbędna jest weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie. Agencja przypomina,…

 Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Nowa jakość nadzoru publicznego nad audytem – podsumowanie rocznej działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)za rok 2020.  PANA opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności. Od 1 stycznia 2020 r. PANA wykonuje nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce.  Głównym celem nadzoru sprawowanego przez PANA jest…

 X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi” podczas…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki…

 Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

7 kwietnia odbyła się konferencja online pt. “Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie z gościnnym udziałem dr Agnieszki Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA. Głównym celem konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z kontrolami firm audytorskich w czasie pandemii, a także przybliżenie procedur kontroli…

Skip to content