preloader
 Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej podmiotów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect.

Celem badania jest przede wszystkim identyfikacja głównych ryzyk związanych ze sprawozdawczością finansową tych spółek, zapoznanie się z oczekiwaniami inwestorów i opracowanie kierunków zmian w tym zakresie dla wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Chcemy poznać Państwa opinie co do poziomu jakości przedmiotowych sprawozdań finansowych oraz ich przydatności dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wypełnij ankietę

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content