Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

17 listopada br. odbyła się konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności.

W trzech panelach poświęconych roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w obszarze governance, ładowi korporacyjnemu poza rynkiem podstawowym GPW oraz potrzebie zmian w praktyce krajowej i międzynarodowej, eksperci dzielili się refleksjami oraz przedstawili swoje rekomendacje. Dyskusja dotyczyła kwestii takich jak komunikowanie i promocja ładu korporacyjnego, etyka, czy relacje między radą nadzorczą a biegłymi rewidentami. Pojawiła się również problematyka sygnalistów.

Wśród panelistów znaleźli się wykładowcy akademiccy, przewodniczący komitetów audytu w spółkach giełdowych, członkowie rad nadzorczych, menedżerowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządu zawodowego.

Zagadnienie ładu korporacyjnego zostało omówione nie tylko z punktu widzenia praktyki polskiej, głos w trzecim panelu zabrali zagraniczni goście – Francine McKenna z Uniwersytetu Pensylwanii,  Matt Kelly, prowadzący portal Radical Compliance. Wykład końcowy wygłosił uznawany za jednego z najbardziej wpływowych prawników w USA profesor John C. Coffee, dyrektor Centrum Ładu Korporacyjnego w Columbia Law School.

Mam nadzieję, że nasza dyskusja oraz wypracowane rekomendacje przyczynią się do wzmocnienia instytucjonalnych fundamentów ładu korporacyjnego w Polsce. W obliczu możliwego globalnego kryzysu gospodarczego działania z zakresu edukacji finansowej są niezmiernie ważne. W ten sposób jako instytucja publiczna, przyczyniamy się również do wzmacniania odporności naszej gospodarki – mówi prezes PANA, Marcin Obroniecki. 

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content