preloader
 Komunikat po XXXVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

30 sierpnia 2022 r. odbyło się XXXVIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 2. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 3. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 4. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 5. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 6. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 7. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit.a  ww. ustawy podjęła:

 • uchwałę nr 25/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2272/38a/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) oraz zmian krajowych standardów badania wynikających z ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) (link do uchwały)

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

 • uchwałę nr 26/I/2022 w przedmiocie odmowy zatwierdzenia uchwały nr 2325/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej (link do uchwały)

W załączniku do ww. uchwały zostało przedstawione szczegółowe uzasadnienie odnośnie odmowy jej zatwierdzenia.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 27/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 4/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat deficytu w Planie finansowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2022 r.,
  • nr 2217/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług konferencyjno-cateringowych na organizację oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2218/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy streamingowej do obsługi technicznej transmisji on-line oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2219/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2220/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2022 r.,
  • nr 2221/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów zachodzących w ustawowych obszarach działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2222/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy obsługi technicznej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września 2022 r., nr 2227/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r.
   w sprawie skierowania do Prezydenta Rzeczpospolitej Polski wniosków o nadanie Medali za Długoletnią Służbę,
  • od nr 2228/37a/2022 do nr 2230/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2231/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r.
   w sprawie sposobu dofinansowania obchodów 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • od nr 2266/37a/2022 do nr 2267/37a/2022 oraz nr 2269/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
  • nr 2268/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
  • nr 2270/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie skierowania do Prezydenta Rzeczpospolitej Polski wniosków o nadanie Medali za Długoletnią Służbę,
  • nr 2291/41a/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

W sprawach wniesionych poinformowano członków Rady Agencji o:

 • kolejnych zaplanowanych na dzień 22 września oraz 20 października br. spotkaniach z firmami audytorskimi w ramach roboczego dialogu,
 • publikacjach Departamentu Kontroli, które mają ukazać się we wrześniu br. na stronie internetowej Agencji, ze szczególnych uwzględnieniem wniosków wynikających z kontroli badań sprawozdań finansowych sporządzonych po raz pierwszy w formacie ESEF.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content