preloader

Komunikat po XXXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

19 lipca 2022 r. odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 18/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
 • nr 2183/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2184/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2022 r.,
 • nr 2209/36a/2022 i nr 2210/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 2211/36a/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 2212/36a/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie delegacji na podróż zagraniczną,
 • nr 2224/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • nr 2225/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • od nr 2263/37a/2022 do nr 2265/37a/2022 z 14 czerwca 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 11 pkt 1 ww. ustawy podjęła:

 • uchwałę nr 19/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2223/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. (link do uchwały)

W ramach 32 modułów tematycznych zaplanowanych na 2023 r. utrzymano 25 zagadnień z zakresu ODZ w 2022 r. oraz przygotowano 7 nowych tematów szkoleniowych.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. f  ww. ustawy podjęła:

 • uchwałę nr 20/I/2022 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały nr 2226/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. (link do uchwały)

W załączniku do ww. uchwały zostało przedstawione szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń  obejmujących zmiany uchwały w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów
w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat poziomu wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz informacją na temat prowadzonych przez Agencję postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych.

W sprawach wniesionych poinformowano członków Rady Agencji o:

 • wynikach udziału przedstawicieli Agencji w posiedzeniu plenarnym KEONA w dniach 4-5 lipca br. w Brukseli,
 • działaniach edukacyjnych podejmowanych wspólnie ze środowiskiem sędziów i prokuratorów,
 • stanowisku Agencji dotyczącym podwykonawstwa usług świadczonych przez firmy audytorskie,
 • sformułowaniu i przekazaniu KRBR wątpliwości co do projektów dokumentów ustrojowych samorządu biegłych rewidentów jakie mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września br.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Radosław Różycki

Skip to content