Komunikat po XXXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

19 lipca 2022 r. odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 18/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
 • nr 2183/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2184/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2022 r.,
 • nr 2209/36a/2022 i nr 2210/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 2211/36a/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 2212/36a/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie delegacji na podróż zagraniczną,
 • nr 2224/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • nr 2225/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • od nr 2263/37a/2022 do nr 2265/37a/2022 z 14 czerwca 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 11 pkt 1 ww. ustawy podjęła:

 • uchwałę nr 19/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2223/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. (link do uchwały)

W ramach 32 modułów tematycznych zaplanowanych na 2023 r. utrzymano 25 zagadnień z zakresu ODZ w 2022 r. oraz przygotowano 7 nowych tematów szkoleniowych.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. f  ww. ustawy podjęła:

 • uchwałę nr 20/I/2022 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały nr 2226/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. (link do uchwały)

W załączniku do ww. uchwały zostało przedstawione szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń  obejmujących zmiany uchwały w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów
w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat poziomu wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz informacją na temat prowadzonych przez Agencję postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych.

W sprawach wniesionych poinformowano członków Rady Agencji o:

 • wynikach udziału przedstawicieli Agencji w posiedzeniu plenarnym KEONA w dniach 4-5 lipca br. w Brukseli,
 • działaniach edukacyjnych podejmowanych wspólnie ze środowiskiem sędziów i prokuratorów,
 • stanowisku Agencji dotyczącym podwykonawstwa usług świadczonych przez firmy audytorskie,
 • sformułowaniu i przekazaniu KRBR wątpliwości co do projektów dokumentów ustrojowych samorządu biegłych rewidentów jakie mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września br.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Radosław Różycki

Skip to content