preloader

Komunikat po XXVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

30 grudnia 2021 r. odbyło się XXVII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 10. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji.

Na posiedzeniu Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 2 pkt 3 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.) podjęła :

 • uchwałę nr 41/I/2021 w sprawie rocznego planu kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link)

Rada Agencji zmieniła uchwałę nr 15/I/2020 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rocznego planu kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały (link).

 • uchwałę nr 42/I/2021 w sprawie rocznego planu kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link)

Rada Agencji zmieniła uchwałę nr 23/I/2021 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rocznego planu kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Roczny plan kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały (link).

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m i art. 94g pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.) podjęła:

 • uchwałę nr 43/I/2021 w sprawie przyjęcia Planu Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w 2022 r. (link)[2]

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

[2] Plan Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w 2022 r. dostępny jest w zakładce „Plan działania” pod linkiem https://pana.gov.pl/plan-dzialania-polskiej-agencji-nadzoru-audytowego/

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content