preloader

Komunikat po VIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się VIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 3. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 4. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 7. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
Rada Agencji podjęła:
 • uchwałę nr 20/I/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) nr 1033/14a/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. (link)
 • uchwałę nr 21/I/2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa (od nr 997 do nr 998/13a/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., od nr 999 do nr 1000/13a/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz nr 1015/13a/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.). Po dokonaniu analizy ww. uchwał nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy, do sądu administracyjnego.
Prezes Agencji przedstawił informację dotyczącą analiz, które nie wykazały, aby zachodziły przesłanki do:
 1. stwierdzenia przez Agencję nieważności, na podstawie art. 156 § 1 kpa w przedmiocie:
  • uchwał z dnia 17 grudnia 2019 r. o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów nr 665/8/2019 i o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów nr 666/8/2019;
  • uchwał o nałożeniu na firmę audytorską kary administracyjnej, w związku z nieprzekazaniem KRBR w terminie rocznego sprawozdania firmy audytorskiej od nr 673/8/2019 do nr 675/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r;
 2. wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów:
  • uchwał z dnia 18 czerwca 2020 r. od nr 1010/13a/2020 do nr 1011/13a/2020, a także weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów
Prezes Agencji omówił zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli firm audytorskich.
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorący i udział w posiedzeniu

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content