preloader

Komunikat po IV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W dniu 27 maja 2020 r. odbyło się IV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 8. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
Członkowie Rady Agencji m.in. :
 • Przyjęli jednogłośnie uchwałę nr 10/I/2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (od 907/10a/2020 do nr 919/10a/2020) z dnia 21 lutego 2020 naruszają przepisy prawa. Po analizie ww. uchwał nie stwierdzili podstaw do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.
 • Wysłuchali informacji w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich. Prezes Agencji poinformował, że po przeprowadzeniu analizy uchwał od nr 927/10a/2020 do nr 932/10a/2020 z dnia 26 marca 2020 r., a także weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że istnieją przesłanki do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 • Zapoznali się z przedstawionymi przez Prezesa Agencji informacjami dotyczącymi analizy uchwał które nie wykazały, aby zachodziły przesłanki do stwierdzenia przez PANA ich nieważności na podstawie art. 156 § 1 kpa w przedmiocie:
  1. skreślenia z rejestru biegłych rewidentów:
   • od nr 523/7/2019 do nr 551/7/2019 oraz od nr 575/7/2019 do nr 577/7/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.;
   • od nr 591/8/2019 do nr 617/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.;
   • od nr 741/9/2020 do nr 776/9/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.;
   • od nr 840/10/2020 do nr 859/10/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.;
   • od nr 933/10a/2020 do nr 957/10a/2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
  2. skreślenia z listy firm audytorskich:
   • od nr 559/7/2019 do nr 564/7/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.;
   • od nr 619/8/2019 do nr 659/8/2019 oraz nr 664/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.;
   • od nr 803/9/2020 do nr 814/9/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.;
   • od nr 875/10/2020 do nr 880/10/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.;
   • od nr 958/10a/2020 do nr 961/10a/2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
  3. skreślenia z rejestru biegłych rewidentów oraz z listy firm audytorskich dot. nr 522/7/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.,
  4. nałożenia na firmę audytorską kary administracyjnej (umorzenie postępowania administracyjnego) dot. od nr 667/8/2019 do nr 671/8/2019 oraz od nr 682/8/2019 do nr 685/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r
 • Omówili Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące działalności Komisji Nadzoru Audytowego oraz organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Z racji iż rok 2020 jest pierwszym rokiem funkcjonowania PANA, Sprawozdanie za rok 2019 zostało sporządzone w oparciu o dane wynikające z przedłożonych sprawozdań, w tym Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowej Komisji Nadzoru. (link do sprawozdania)
 • Wysłuchali przedstawionych przez Zastępcę Prezesa informacji odnośnie do działań Agencji w zakresie prowadzenia kontroli firm audytorskich w sytuacji epidemii COVID 19, w tym w zakresie zmian przepisów oraz prowadzenia kontroli w sposób zdalny. (link do komunikatu)
 • Zostali poinformowani o opublikowanej na stronie PANA informacji dotyczącej komunikatów IAASB w zakresie m.in. badania przez biegłych rewidentów oceny zdolności podmiotów do kontynuacji działalności w okresie pandemii COVID-19. (link do komunikatu)
Termin kolejnego posiedzenia Rady został ustalony na dzień 25 czerwca 2020 r
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content