preloader

Komunikat – działalność PANA w okresie epidemii COVID-19

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z wejściem w życie 8 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), i zgodnie z publikowanymi wcześniej komunikatami informujemy, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa pracuje w trybie zdalnym, przy jednoczesnym umożliwieniu kontaktu z PANA firmom audytorskim, biegłym rewidentom oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom
Jednocześnie, mając na uwadze konieczność wprowadzenia przez większość firm audytorskich zmian w sposobie funkcjonowania oraz formy kontaktu, przekazujemy informacje na temat obecnie realizowanych działań PANA, związanych z wykonywaniem nadzoru publicznego:
 1. PANA jest zaangażowana w bieżące uzgodnienia przygotowanych rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla polskiej gospodarki w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej. W tym zakresie PANA współpracuje z innymi instytucjami, w szczególności z Ministerstwem Finansów, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów;
 2. PANA, jako członek Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytu (ang. CEAOB), wraz z innymi organami nadzoru, jest w stałym kontakcie z CEAOB, uczestnicząc w wypracowywaniu spójnego podejścia do oceny obecnej sytuacji spowodowanej oddziaływaniem na gospodarkę wirusa SARS-CoV-2 i jej wpływem na badanie sprawozdań finansowych;
 3. PANA, jako organ nadzoru publicznego, realizuje zadania ustawowe, w tym wykonuje czynności nadzorcze, w zakresie jaki jest możliwy w obecnej sytuacji. Oznacza to, że:
  • zadania wynikające z przekazywania przez firmy audytorskie wniosków i informacji w przedmiocie wpisów/skreśleń/aktualizacji na liście firm audytorskich, jak również w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych są realizowane w niezmienionym trybie;
  • rozpatrywane są uchwały PIBR, w tym w przedmiocie wpisów/skreśleń z rejestru biegłych rewidentów;
  • zadania kontrolne są realizowane. W celu ułatwienia przygotowania ww. informacji PANA udostępni na stronie w zakładce „Kontrole” wykaz dokumentów i informacji, których przekazanie będzie niezbędne do przyszłego przeprowadzenia kontroli;
  • obecnie trwają prace analityczne nad wyborem firm audytorskich do planu kontroli PANA na okres lipiec 2020/czerwiec 2021, który będzie opublikowany na stronie internetowej PANA po jego zatwierdzeniu przez Radę Agencji;
  • postępowania administracyjne i dyscyplinarne są prowadzone;
  • współpraca międzynarodowa z Komisją Europejską, CEAOB, organami nadzoru z innych państw członkowskich oraz państw trzecich, w tym wymiana informacji, jest prowadzona na bieżąco
PANA, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, będzie starała się na bieżąco informować na swojej stronie internetowej o wydarzeniach istotnych dla rynku audytorskiego. Prosimy śledzić informacje na stronie w zakładce Komunikaty.
Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tak trudnym dla wszystkich czasie.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content