Zaproszenie do składania ofert w drugim postępowaniu na najem długoterminowy samochodu osobowego


Zaproszenie do udziału w postępowaniu - najem długoterminowy samochodu osobowego

Zał. nr 1 do zaproszenia - wzór umowy

Zał. nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do zaproszenia - formularz ofertowy