Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu dla PANA


Zaproszenie do udziału w postępowaniu.

Zał. nr 1 do zaproszenia – wzór umowy.

Zał. nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 3 do zaproszenia – formularz ofertowy.