Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na najem długoterminowy samochodu osobowego


Zamawiający zamieszcza załączniki zmodyfikowane w dniu 17 września 2020 r. i zaprasza do składania ofert w dniu 24 września 2020 r.

1.       Zaproszenie do udziału w postępowaniu  - najem długoterminowy samochodu osobowego.

2.       Zał. nr 1 do zaproszenia – wzór umowy.

3.       Zał. nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia.

4.       Zał. nr 3 do zaproszenia – formularz ofertowy.

Archiwum