RADA


W skład I kadencji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wchodzą następujące osoby:

  • Prezes  – Pan Marcin Obroniecki
  • Zastępca Prezesa  – Pani Justyna Adamczyk

Członkowie:

  • Pani Katarzyna Przewalska, przedstawiciel Ministra Finansów
  • Pani Aleksandra Ostapiuk, przedstawiciel Ministra Finansów
  • Pan Paweł Rudolf, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pani Magdalena Wysocka, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pan Tomasz Janik, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
  • Pani Joanna Wielgórska – Leszczyńska, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Pan Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji pracodawców 
  • Pan Jacek Fotek, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.