Konieczność dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.


Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 czerwca 2020 r.