Formularze


Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym

Aktualizacja danych na liście firm audytorskich od 1 stycznia 2020 r. 


Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej


Informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami


Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości


Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego


Sprawozdanie roczne


Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.


Wniosek o wydanie zaświadczenia