Archiwum


Załączniki z dnia 11.09.2020

2.       Zał. nr 1 do zaproszenia – wzór umowy.

3.       Zał. nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia.

4.       Zał. nr 3 do zaproszenia – formularz ofertowy.