Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości


Zgłoszenia informacji o publikacji sprawozdania z przejrzystości można dokonać wykorzystując formularzwzór sprawozdanie z przejrzystości

Powyższy formularz należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

  - przesyłkę należy kierować na adres:

    Polska Agencja Nadzoru Audytowego

    ul. Kolejowa 1

    01-217 Warszawa

    lub

  - na adres e-mail: przejrzystosc@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną  /instrukcja wysyłania dokumentów/