Lista firm audytorskich


Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę firm audytorskich od dnia 01 stycznia 2020 roku. Lista jest jawna i prowadzi się ją w postaci elektronicznej. Na liście znajdują się wszystkie firmy audytorskie działające w Polsce. Każda firma audytorska zobowiązana jest do wpisania się na listę oraz zgłaszania PANA zmiany danych podlegających wpisowi w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.


Znaleziono {{auditCompanies.length}} wyników

{{company.fullName}}

www: {{company.www}} adres: {{company.address}}