{{auditCompany.id}}. {{auditCompany.name}}


Dane rejestrowe firmy audytorskiej

 • Numer: {{auditCompany.id}}
 • Pełna nazwa: {{auditCompany.name}}
 • Skrócona nazwa: {{auditCompany.shortName}}-
 • Adres: {{auditCompany.fullAddress}}
 • Strona www: {{auditCompany.www}}
 • Forma organizacyjno-prawna: {{auditCompany.legalForm}}
 • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:
  Numer w obcym rejestrze: {{auditCompany.foreighnRegisterNumber}}
  Nazwa organu wpisującego do obcego rejestru: {{auditCompany.foreignAuthorityName}}
  -
 • Informacja o rejestracji w innym niż Polska państwie UE w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych wymaganych w państwie UE dokonującym rejestracji: {{auditCompany.ueRegistrationCountry}}-
 • Rejestracja na podstawie art. 58 ustawy: nie dotyczy

Właściciele:

{{owner.name}} ({{owner.address}}),

Członkowie zarządu:

{{boardMember.name}} ({{boardMember.address}}),

Członkowie organów nadzworczych:

{{supervisoryMember.name}} ({{supervisoryMember.address}}),

Wspólnicy:

{{shareholder.name}} ({{shareholder.address}}),

Biegli powiązani z firmą audytorską:

{{auditor.fullName}} ({{auditor.id}}),

Oddziały:

 • {{branch.name}}

Należy do sieci firm audytorskich:

{{chainItem.fullName}}

Podmioty powiązane z firmą audytorską:

{{relatedItem.fullName}}

Osoba wyznaczona do kontaktu przez firmę audytorską:

{{auditCompany.contactPersonDetails}}