Aktualizacja danych na liście firm audytorskich od 1 stycznia 2020 r. 


- Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie firmy audytorskie zgłaszają zmiany danych, które podlegają wpisowi na listę firm audytorskich, bezpośrednio do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).

- Mają na to 30 dni od momentu nastąpienia zmian.

- Prezentowane aktualnie na liście informacje dotyczące firm audytorskich oparte są na danych obowiązujących 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie firmy audytorskie zgłaszają bezpośrednio do PANA zmiany danych, które podlegają wpisowi na listę firm audytorskich, w terminie 30 dni od nastąpienia zmian.

Obecnie prezentowane na liście informacje, dotyczące firm audytorskich, są oparte na danych uzyskanych od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w formie elektronicznej wg stanu obowiązującego na 31 grudnia 2019r.

W przypadku stwierdzenia niejasności lub rozbieżności ze stanem faktycznym firmy audytorskie powinny niezwłocznie przesłać wypełniony i autoryzowany podpisem elektronicznym wzór formularza aktualizacji  danych  na e-mail lista@pana.gov.pl

/instrukcja wysyłania dokumentów/